دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

شانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز

به گزارش دفتر امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه:

شانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ در دو مقطع تحصیلی و در چهار رشته (قرائت، حفظ، مفاهیم، نماز) که در دو مرحله استانی و کشوری بصورت غیر حضوری و در صورت قرار گرفتن در شرایط مساعد بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

مقطع اول شامل دوره ابتدایی(پنجم و ششم) و دوره اول متوسطه (هفتم ،هشتم، نهم) و مقطع دوم شامل دوره دوم متوسطه (دهم، یازدهم، دوازدهم) می باشد.

فارسی

حکم ماموریت

مقام معظم رهبری دامت برکاته طی حکمی به عموم مردم ایران اسلامی ماموریت جهادی دیگری را صادر نمود.متن این حکم به شرح زیر است:

"حکم ماموریت"

به : عموم مردم ایران

همه ی آحاد مردم، تک تک آحاد مردم خودشان را موظف بدانند که علاوه بر اینکه در انتخابات شرکت میکنند دیگران را هم به شرکت در انتخابات دعوت کنند، این تواصی به حق است "و تواصوا بالحق" این وظیفه است و این کار را انجام بدهند.افراد خانواده، دوستان، همکاران، معاشرین، آحاد مردم و کسانی که با آنها سر و کار دارید را به شرکت در انتخابات دعوت کنید.

صادر کننده: امام خامنه ای

فارسی