گرامیداشت هفته عفاف و حجاب

۱۹ الی ۲۶ تیر ماه مصادف با هفته عفاف و حجاب

حجاب و عفاف همواره بخشی عمده از رسالت انبیاء و اولیاء ادیان و علما بوده است زیرا حفظ حجاب و عفاف به حذف بسیاری از گناهان کمک می کند و رعایت حجاب اسلامی، به تهذیب و تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی رانصیب انسان می کند مسئله ی حجاب که یک دستور دینی است و از مسائل مهم جامعه ماست و با بسیاری از مسائلی پیوندخورده، دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده است . این مسئله از آن جهت که خطابش با زنان است ، به نیمی ازجمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد به همه افراد جامعه مربوط می شود حجاب به معنا پوشش بیرونی و عفاف به معنا پوشش درونی ، این دو عامل باعث سلامت جامعه است و در صورت نبود این دوموجب به وجود آمدن مشکلات و اثرات مخرب زیادی درجامعه خواهد شد بنابراین رعایت و ترویج عفاف و حجاب در جامعه اسلامی یکی از دغدغه های امروز جامعه اسلامی به شمار می رود که یکی از موضوعات حساس در جنگ نرم نیز همین موضوع است که از سوی مقام معظم رهبری و بسیاری از علما بارها مورد تأکید قرار گرفته است.

۱۹ الی ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ مصادف با هفته عفاف و حجاب گرامی باد.

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
دفتر امور فرهنگی و دینی
تاریخ خبر: 
۱۹ تیر ۱۴۰۰