مسئول شورای هماهنگی بسیج شرکتهای صنعت آب و برق استان کرمانشاه معرفی شد

 

انتصاب مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بعنوان مسئول شورای هماهنگی بسیج شرکتهای صنعت آب و برق استان کرمانشاه

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه بعنوان مسئول شورای هماهنگی بسیج شرکتهای صنعت آب و برق استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آبفا استان کرمانشاه، طی حکمی از سوی میثم جعفرزاده فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو، علیرضا کاکاوند مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به مدت یک سال بعنوان مسئول شورای هماهنگی بسیج شرکتهای صنعت آب و برق استان کرمانشاه منصوب شد.

حوزه خبر: 
دفتر امور فرهنگی و دینی
تاریخ خبر: 
۵ بهمن ۱۳۹۹