مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه از منطقه ۳ بازدید کرد

مدیرعامل آبفای استان از امورآبفای منطقه ۳ شهر کرمانشاه و پروژه های در دست اجرای منطقه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، دکترعلیرضاکاکاوند، همچنین پس از دیدار صمیمی با پرسنل و بازدید از بخشهای مختلف منطقه، در نشستی با مدیران منطقه و آبفای شهر کرمانشاه، به بررسی امکانات و مشکلات موجود این منطقه پرداخت.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۲۶ فروردین ۱۳۹۹