مدیرعامل آبفای استان با پرسنل آبفای روستایی دیدار کرد

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه از ساختمان آبفای روستایی بازدید و با پرسنل دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، دکتر علیرضا کاکاوند ضمن بازدید از بخش های مختلف آبفار، در دیدار و گفتگوی صمیمی با پرسنل، به بررسی امکانات و مشکلات موجود پرداخت.

شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان کرمانشاه اواخر سال ۱۳۹۸ در طرح یکپارچه سازی در قالب واحد شرکت "آب و فاضلاب استان کرمانشاه"، ادغام شدند.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۲۳ فروردین ۱۳۹۹