ضرورت فعالیت موسسات مردم نهاد در راستای فرهنگ سازی صحیح مصرف بهینه آب

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمانشاه در نشست هم اندیشی تشکل ها و گروه های مردم نهاد شهرستان اسلام آباد غرب بر ضرورت فعالیت موسسات مردم نهاد در راستای فرهنگ سازی صحیح مصرف بهینه آب تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در نشستی که یکشنبه مورخ ۲۷ تیر ماه با حضور مدیر روابط عمومی آبفا استان، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان و جمعی از سمن های فعال شهرستان اسلام آباد غرب و با هدف ایجاد تعامل سازنده و ارائه راهکارهای مفید جهت فعالیت گروههای مردم نهاد در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب برگزار شد، مرادی مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان با تاکید بر ضرورت فعالیت نهادهای مردمی در فرهنگ سازی صحیح مصرف بهینه آب افزود: کاهش سطح منابع تامین آب و ایجاد تنش آبی در استان موجب شده است که بحث فرهنگ صحیح مصرف بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد.

وی خاطر نشان ساخت: می توان از ظرفیت و پتانسیل سمن های فعال در زمینه ترغیب مشترکین گرامی به مصرف بهینه و تغییر و اصلاح رفتار مصرفی آنان و دیگر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شرکت استفاده نمود.

در ادامه موسسات مردم نهاد ضمن قدر دانی از مدیر روابط عمومی آبفا استان و مدیر شهرستان به بیان مسائل و مشکلات موجود و ارائه  نظرات و پیشنهادات در این زمینه پرداخته و آمادگی خود را در جهت اقدامات پیشگیرانه و برنامه های آموزشی و ترویجی شرکت آبفا اعلام نمودند.

در این نشست مباحثی از جمله آموزشهای همگانی، استفاده از ظرفیت دهیاری ها در بحث ترویج فرهنگ مصرف بهینه، تصفیه خانه فاضلاب شهر و حریم سراب شرف آباد مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
تاریخ خبر: 
۲۷ تیر ۱۴۰۰