شهادت امام حسن عسگری (ع)

تسلیت گویم من از سوز جگر یابن الحسن

بر تو از داغ جگرسوز پدر یابن الحسن

معتصم دادش چه زهری کز اشعارش این چنین

می زند چون مرغ بسمل بال و پر یابن الحسن

فاطمه امشب به سامرّا عزا برپا کند

دیده را یاد امام عسکری دریا کند

ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود

خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند

 

شهادت امام حسن عسگری(ع) تسلیت باد

حوزه خبر: 
دفتر امور فرهنگی و دینی
تاریخ خبر: 
۳ آبان ۱۳۹۹