دیدار مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه با پرسنل آبفای اسلام آبادغرب

دکتر علیرضا کاکاوند مدیرعامل آبفای استان به همراه دکتر رضا داودی و مهندس فرامرز شوهانی از امور آبفای اسلام آبادغرب بازدید و با پرسنل این امور دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در این بازدید، ضمن بررسی عملکرد امور آبفای اسلام آبادغرب، جلسه ای با حضور پرسنل مجموعه، تشکیل و در آن به تشریح راهبرد جدید شرکت پس از ادغام شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی پرداخته شد.
مدیرعامل آبفای استان با بیان توضیحاتی در رابطه با ادغام آبفای شهری و روستایی و تاکید بر مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع، مشترکین را قلب تپنده شرکت دانست و تأکید کرد: هدف اصلی، ضمن خدمت رسانی بهتر به مشترکین، تامین آب شرب سالم و جمع آوری بهداشتی فاضلاب است.
دکتر علیرضا کاکاوند همچنین بر اهمیت روابط عمومی در سازمان تاکید کرد و افزود: تک تک ما می توانیم در شناساندن هدف شرکت به مردم نقش مؤثری داشته باشیم.
در ادامه، سید اصغر صفوی مدیر امور آبفای اسلام آباد غرب نیز با تشریح عملکرد این امور، به بیان مسائل مربوط به امور آبفای اسلام آباد غرب و حمیل پرداخت.
در پایان دکتر کاکاوند و هیئت همراه از ساختمان اداری شرکت بازدید نمودند.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱۹ فروردین ۱۳۹۹