دستور اکید فرماندار روانسر برای همکاری مدیران دستگاهها با آبفا جهت تکمیل خط انتقال فاضلاب شهر

با حمایتهای فرماندار؛ پروژه خط انتقال فاضلاب شهر روانسر به زودی تکمیل می شود

سعدی مصطفایی فرماندار شهرستان روانسر در بازدید از پروژه خط انتقال فاضلاب روانسر به مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان دستور داد برای رفع موانع پیش روی اجرای این پروژه نهایت همکاری را با آبفا داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، عملیات انتهایی پروژه خط انتقال فاضلاب شهر روانسر به طول ۳۰۰ متر برای اجرا و تکمیل با موانعی مواجه بود که با صدور دستور فرماندار این شهرستان از سر گرفته شد.

غفار صالحی سرپرست امور آبفای روانسر در این باره گفت: طول خط انتقال فاضلاب شهر روانسر ۷ کیلومتر است که ۶.۷ کیلومتر آن انجام و تنها در مسیر پایین دست سراب روانسر به عنوان خروجی، ۳۰۰ متر باقی مانده بود که با اجرای آن خطوط انتقال فاضلاب روانسر تکمیل و بهداشت و زیبایی حاشیه سراب زیبا و گردشگری روانسر حفظ خواهد شد.

وی ادامه داد: طول کل شبکه فاضلاب شهر روانسر نیز ۶۲ کیلومتر است که تاکنون ۴۰ کیلومتر آن اجرا شده است و با اجرای ۳۰۰ متر باقیمانده خط انتقال به زودی تکمیل می شود.

سرپرست امور آبفای روانسر با اشاره به اهمیت زیست محیطی و بهداشت و گردشگری اجرای این پروژه اظهار کرد: اجرای این پروژه و ساماندهی سراب یک دغدغه و مطالبه عمومی است.

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
تاریخ خبر: 
۱۱ شهریور ۱۳۹۹