خط انتقال فاضلاب روانسر تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد

‍  در صورت تامین اعتبار؛

خط انتقال فاضلاب روانسر تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد

با راه اندازی خط انتقال فاضلاب شهر روانسر به طول ۷ کیلومتر، مسیر خروجی سراب گردشگری این شهر از فاضلاب پاک می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر امور آبفای روانسر با بیان اینکه ۶ هزار و ۷۰۰ متر از خط انتقال فاضلاب این شهرستان انجام شده، گفت: پروژه خط انتقال فاضلاب شهر روانسر در فاز جدید برای تکمیل ۳۰۰ متر باقیمانده از یک ماه پیش آغاز شده و هم اکنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

صالحی افزود: ۳۰۰ متر باقیمانده بصورت لوله رانی (ایجاد تونل) انجام می‌شود که برای تکمیل آن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

 وی خاطرنشان کرد: سراب روانسر یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر محسوب می‌شود که با راه اندازی این خط انتقال از آلودگی مسیر خروجی آن توسط فاضلاب‌های شهر جلوگیری می‌شود.

 مدیر امور آبفای روانسر اظهار داشت:: پروژه تصفیه خانه فاضلاب این شهر نیز یکی دیگر از مطالبات مهم شهروندان روانسری است که تاکنون ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل آن ۲۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

 امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر ۲۳ هزار مشترک دارد.

 

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
تاریخ خبر: 
۲۸ آبان ۱۳۹۹