حکم ماموریت

مقام معظم رهبری دامت برکاته طی حکمی به عموم مردم ایران اسلامی ماموریت جهادی دیگری را صادر نمود.متن این حکم به شرح زیر است:

"حکم ماموریت"

به : عموم مردم ایران

همه ی آحاد مردم، تک تک آحاد مردم خودشان را موظف بدانند که علاوه بر اینکه در انتخابات شرکت میکنند دیگران را هم به شرکت در انتخابات دعوت کنند، این تواصی به حق است "و تواصوا بالحق" این وظیفه است و این کار را انجام بدهند.افراد خانواده، دوستان، همکاران، معاشرین، آحاد مردم و کسانی که با آنها سر و کار دارید را به شرکت در انتخابات دعوت کنید.

صادر کننده: امام خامنه ای

حوزه خبر: 
دفتر امور فرهنگی و دینی
تاریخ خبر: 
۱۹ خرداد ۱۴۰۰