تجهیز و راه اندازی مجدد ایستگاه پمپاژ میرهومر

ایستگاه پمپاژ میرهومر شهر تازه آباد پس از تجهیز و رفع نقص فنی، مجددا وارد مدار بهره برداری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، علی رحمانی سرپرست امور آبفا شهرستان ثلاث باباجانی ضمن بیان این خبر اظهار داشت: الکتروپمپ شناور اصلی ایستگاه پمپاژ میرهومر پس از رفع نقص فنی و تجهیز، مجددا وارد مدار شد.

وی افزود: تسریع در امر تجهیز منابع آبی به منظور خدمات رسانی در حوزه تامین آب شرب، یکی از موارد بسیار حائز اهمیت شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه می باشد، که امروز به همت همکاران آبفا شهرستان در ۱۵ ساعت کاری مفید و بدون وقفه این ایستگاه مجددا تجهیز و وارد مدار گردید.

 علی رحمانی تصریح کرد: ایستگاه پمپاژ میرهومر در حال حاضر با دبی ۷۰ لیتر بر ثانیه تنها منبع تامین کننده آب شرب شهر تازه آباد با جمعیت ۱۷هزار نفر و ۴۰ روستا با جمعیت ۴ هزار نفر (که با تانکر سیار آبرسانی می شوند) است.

 سرپرست امور آبفا ثلاث باباجانی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر شهر تازه آباد به علت کمبود منابع آبی، با تنش جدی در زمینه منابع تامین آب روبروست، و باید در راستای تعادل بخشی و توزیع آن اقدامات فنی در بخش شبکه توزیع آب بعمل آید، که این موضوع بطور جد توسط کارشناسان معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در حال بررسی و نهایی شدن می باشد.

 رحمانی یادآور شد: سال ۱۴۰۰ سالی بسیار ویژه از نظر کمبود آب در مصارف مختلف اعم از شرب و کشاورزی است و با توجه به کاهش نزولات آسمانی، قابل قیاس با چند دهه اخیر نیست و همین امر نگاه ویژه و احساس مسئولیت شهروندان و ساکنین روستاها را در موضوع مصرف بهینه آب و پرهیز از مصارف غیر ضروری رامی طلبد.

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
تاریخ خبر: 
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰