برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای دانش حفاظتی پرسنل نگهبان در آبفای شهرکرمانشاه

کارگاه آموزشی یکروزه"ارتقای دانش حفاظتی پرسنل نگهبان"  با حضور مدیران، حراست و پرسنل حفاظت فیزیکی آبفای شهر کرمانشاه برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، مدرسین این کارگاه آموزشی، سرهنگ یوسف وندی جانشین  فرماندهی و سرهنگ نوری پور رئیس پلیس اداره پیشگیری نیروی انتظامی استان کرمانشاه بودند.

سرهنگ یوسفوندی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کرمانشاه با ارائه آمار و گزارش هایی از سرقت ها و برخورد با سارقان در سطح شهر توسط سوی پلیس پرداخت.

وی با اشاره به کار سخت و طاقت فرسا و حساس پرسنل حفاظت فیزیکی آبفای کرمانشاه، توجه به حساسیت حفاظت از منابع و مخازن آب و تأسیسات آبفا، این مهم را در اولویت کاری آنها قرارداد و تأکید کرد: حراست از مخازن و چاه ها با توجه به نیاز همیشگی جامعه به آب و شستشو به ویژه در ایام کرونایی، مستلزم هوشیاری و دقت بیش از پیش می باشد.

سرهنگ یوسفوندی گفت: سرقت از چاه ها و حتی خاموشی چندین ساعته آن میتواند به افت فشار و یا کمبود آب در سطح شهر موجب شود که این خود شهروندان را با مشکل مواجه می سازد.

بر اساس این گزارش، در پایان این کارگاه آموزشی، سرهنگ یوسفوندی به سئوالات پرسنل حفاظت فیزیکی و حراستی پاسخ داد.

تاریخ خبر: 
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹