بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از سه شهرستان غربی استان

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه به اتفاق چند تن از معاونین و مدیران شرکت از امور آبفای شهرستان های؛ اسلام آبادغرب، دالاهو و سرپل ذهاب بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، دکتر علیرضا کاکاوند جهت نظارت مستقیم بر نحوه مدیریت و خدمات رسانی شبانه روزی پرسنل آبفا استان کرمانشاه به مشترکین در این روزهای بحرانی، به این شهرستانها سفر کرد.
منابع و مخازن آب شرب شهرستان های اسلام آبادغرب، دالاهو و سرپل ذهاب از جمله تأسیسات مورد بازدید مدیرعامل آبفای استان و همراهان وی بود.
 

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱۹ فروردین ۱۳۹۹